Vind jouw product hier

Project:

09/10 2016 - 31/12 2018

Souvenirs voor Leeuwarden-Fryslan 2018

It Erfskip is een Social Design Lab waarin we in co-creatie souvenirs voor Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 ontwikkelen. De souvenirs die worden gemaakt zijn puur en hebben een verhaal. De uitgangspunten zijn de herinneringen aan Fryslân, Friese ambachten, het landschap of een koppeling met één van de programma’s van LF 2018. It Erfskip ondersteunt en verbindt mensen die samen een mooi product maken dat als souvenir verkocht wordt in 2018.

House of Design is artistiek kwartiermaker en ontwikkelt hiervoor workshops en betrekt en scout ontwerpers.

Er zijn inmiddels meerdere ontwerp- en maaksessies geweest waar ontwerpers, kunstenaars en vrijwilligers hebben gewerkt met verschillende materialen en technieken.

Erfgoed Workumer aardewerk:
Mede dankzij het Cultuur- en participatiefonds is er een bijzonder project in Workum. Ontwerpers zijn door ambachtsmensen meegenomen in de wereld van Workumer aardewerk. Deze kleisoort heeft een lange traditie. Draaien, kerven, glazuren, de klei blijkt geschikt voor vele toepassingen!

Erfgoed project vlas:
In NoordOost Friesland werd vroeger veel vlas verbouwd en verwerkt. Het gewas kan in z’n geheel worden gebruikt. Vlasvezel wordt gekaard, gesponnen en geweven tot linnen, van het zaad  wordt (lijnzaad)olie gemaakt. Als je weet welke bewerking het vlas nodig heeft voordat het een garen is, begrijp je ook waarom het op de achtergrond is geraakt: het is heel intensief en tijdrovend werk. De laatste tijd komt vlas weer meer onder de aandacht, er wordt plaatmateriaal van gemaakt en gebruikt voor isolatie. Ook zien we toepassingen van vlas in bioplastic.

Rondom vlas zijn we gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden om producten te maken met het Erfskip-label. We betrekken partijen die de verwerking van gewas naar vezel voor hun rekening kunnen nemen; zo maken we nieuwe ketens die waarde toevoegen aan deze prachtige grondstof. Makke yn Fryslân, mede mogelijk gemaakt door het Cultuur Participatie Fonds.

Zie http://www.iterfskip.nl/ voor meer informatie!

cj255n8uyaabjol_512

 

Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslan 2018
House of Design is betrokken bij meerdere projecten van LF2018. Het project rondom Souvenirs is onderdeel van LAB Leeuwarden. We zijn ook betrokken bij LF18-projecten:
- advies inkoop duurzame producten en materialen
- ontwikkelen van biobased servies en textiel | Biocas 100%<< overview

Share |